www.topjob.hu

építéshatósági ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal
--> Műszaki Osztály

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az 1. melléklet 15. pontja alapján az építésügyi igazgatás területén meghatározott feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.( XI.8.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építés hatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történő előkészítése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer (ÉTDR) használatával, a szükséges eljárási cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle stb.) Az önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítésével kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy ab) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.( III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes, szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról,hogy a pályázó büntetlen előéletű

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata

        személyi azonosságot igazoló érvényes dokumentumok egyszerű másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat dokumentációt az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyertes pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását

        motivációs levél, amely tartalmazza az eddigi szakmai életutat, az ellátott feladatokat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simon Beáta jegyző nyújt, a 06 83 562-963 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZGR/1773-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZGR/1773-4/2018., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Személyesen: Dr. Simon Beáta jegyző, Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kinevezés a Kttv. 46.§ (1) bekezdés alapján 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalaszentgrót Város honlapja - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot magának, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat határidőben benyújtottnak minősül, amennyiben az a pályázati felhívásban megjelölt címre igazolható módon megérkezik, vagy személyesen átadásra kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalaszentgrot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre