Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

építésigazgatási ügyintéző


  • A hirdetés 732 napja lejárt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
--> Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoport

építésigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából (GYED,GYES) idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 15. építésügyi igazgatási területen a.) pont

Ellátandó feladatok:

A csoport tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: Elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályok és önkormányzati rendeletek alapján a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességi területen.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoportjában építésügyi igazgatási (hatósági) feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV. 04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Főiskola/Egyetem: Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        építésügyi vizsga,

        építésigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        kommunikációs szintű idegen nyelvtudás, ÉTDR rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Lásd: A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt, a +36-20-849-2307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/975/2016. , valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/975/2016., valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyintéző.

        Személyesen: dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 1. 3..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, vizsgát tanúsító okirat másolata, a pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai és a 343/2006. (XII.23.) Korm. rend. 8. §-a alapján vele szemben nem áll fenn, illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A munkakör ellátásához a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésében foglalt építésügyi vizsga kötelezettségnek eleget kell tenni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre