Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintéző


  • A hirdetés 1014 napja lejárt

Csongrád Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Kormányhivatal
--> Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Építésügyi Osztály

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 15. pontjában foglaltak

Ellátandó feladatok:

Ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket érintő feladatokat. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, a Járási Hivatal ügyrendje és felettesei által meghatározott munkamegosztás szerint feladatok ellátásában való közreműködés a jogszabályok, belső utasítások és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, építészmérnők, építőmérnők,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Felhasználói szintű ÉTDR alkalmazás,

§         építésügyi vagy/és közigazgatási gyakorlat

§         építésügyi vizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, ,

§         Jó szintű szakmai ismeret, precizítás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai önéletrajz

§         motivációs levél, •három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata,

§         iskolai végzettséget és egyéb végzettséget / ismeretet tanúsító okiratok másolata,

§         az egyes vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozat megtételének írásbeli nyilatkozattal történő vállalása,

§         nyilatkozatot az összeférhetetlenségről; nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Makó András járási hivatalvezető, Mányainé Piti Gabriella építésügyi hivatalvezető nyújt, a 62/681-018; 62/681-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/7341/2015 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintéző . §         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6741 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/7341/2015, valamint a munkakör megnevezését: építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintéző .

vagy

§         Személyesen: Dr. Makó András járási hivatalvezető; Mányainé Piti Gabriella, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. fszt 1; 20 .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 10 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.27.
Egyéb hasonló állások Önnek
Műszaki Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a "Köz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád