www.topjob.hu

építészmérnök vagy építőmérnök, mérnök tanár, magasépítő műszaki tanár vagy szakoktató


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

építészmérnök vagy építőmérnök, mérnök tanár, magasépítő műszaki tanár vagy szakoktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Építőipari szakmai elméleti, illetve gyakorlati tantárgyak tanítása szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Főiskola mérnök tanári vagy mérnöki, üzemmérnöki, szakoktatói végzettség (a felsoroltak közül bármelyik),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Cselekvő képesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethyné Lövey Zsuzsanna nyújt, a +36301967883 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-787-9/2018 , valamint a munkakör megnevezését: építészmérnök vagy építőmérnök, mérnök tanár, magasépítő műszaki tanár vagy szakoktató .         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-787-9/2018, valamint a munkakör megnevezését: építészmérnök vagy építőmérnök, mérnök tanár, magasépítő műszaki tanár vagy szakoktató .

és

        Elektronikus úton Némethyné Lövey Zsuzsanna részére a nemethyne.lovey.zsuzsanna@szimki.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény tagintézmény-igazgatója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre