Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

épületgépész műszaki ellenőr


  • A hirdetés 899 napja lejárt

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szeged

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szeged

épületgépész műszaki ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Huszár 1. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvetően Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi nevelési-oktatási intézmény (óvodák), az NGSZ-hez hozzárendelt művelődési intézmények (művelődési házak, Kövér Béla Bábszínház, Szent Györgyi Albert AGÓRA), valamint az NGSZ használatában, hasznosításában, működtetésében lévő (általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok) épületekhez kapcsolódó építmény- és épületgépészeti műszaki ellenőri feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, szabványok, NGSZ belső szabályzatai, igazgatói utasításai előírásainak megfelelően. a) Részt vesz a karbantartási, felújítási és beruházási programok előkészítésében, az előzetes felmérésekben. Az éves költségvetés tervezését megelőzően NGSZ-hez hozzárendelt intézményekben az intézményvezetővel, NGSZ által működtetett telephelyeken a gazdasági titkárral egyeztetve felméri a szükséges munkálatokat. b) Az épület felújításra, karbantartásra vonatkozó tervek épületgépész tervfejezetét és a költségvetést felülvizsgálja, a munka értékhatárától függően javaslatot tesz a kivitelező személyére, pályázat kiírására, (köz)beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a kivitelezési szerződés tartalmi megkötéseire, c) Részt vesz a versenyeztetési eljárások teljes folyamatában, mint munkacsoporti, illetve mint bírálóbizottsági tag, d) Az adminisztratív előkészítő eljárásokat követően, a tényleges kivitelezési munkákat folyamatosan az alkalmazott technológia által megkívánt módon, a szakmai szokásoknak és előírásoknak megfelelően (különös tekintettel a biztonságtechnikai előírásokra) ellenőrzi, észrevételeit a kivitelezővel közli. Bizonyos esetekben építési naplót, illetve elektronikus építési naplót (e-napló) készít, műszaki ellenőri tevékenységével összefüggésben az építési naplóba bejegyez, illetve folyamatosan ellenőriz, annak bejegyzéseit, melyre a szükséges intézkedéseket megteszi. e) A kivitelező által végzett munkákra vonatkozó tételes felméréseket kontrollálja, igazolja, a kiállított számlákat ellenőrzi, szakmai teljesítés-igazolással látja el, és kifizetésre továbbítja, megszervezi, bonyolítja a műszaki átadás–átvételt és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat elkészíti. f) A műszaki átvétel során és azt követően a garanciális idő tartama alatt a megrendelői igényeket, érdekeket érvényesíti, az esetleges hiánypótlásokat, és a későbbiekben jelentkező garanciális javításokat a kivitelezővel (vagy annak költségére) elvégezteti. g) Az általa illetve az NGSZ műszaki ellenőrei által felügyelt felújítások és karbantartások átadás utáni állapotát fokozottan figyeli és a szükséges javítások, elvégzését kezdeményezi, illetve az erre vonatkozó utasítás alapján a javítás elvégzéséről gondoskodik. h) Előkészíti, elvégezteti az esedékes rendszeres épületgépészeti karbantartásokat, felülvizsgálatokat, (fűtési rendszerek, gázos berendezések, klíma és szellőző berendezések, használati melegvíz és ivóvíz rendszerek, felvonó és emelő berendezések, tűzoltó berendezések) és gondoskodik az azokon feltárt hibák kijavíttatásáról. i) Az épület hőmérséklet-távfelügyeleti rendszerek működését, működtetését ellenőrzi. j) Közreműködik a Műszaki adattár naprakész vezetésében, a szükséges adatok beszerzésében, a külső adatszolgáltatóktól beérkező adatok kontrollálásában, az ingatlanvagyon-kataszter vezetéséhez adatot szolgáltat, részt vesz a leltárban. k) Munkavégzése során jogosult a NGSZ tulajdonát képező gépkocsi használatára, ezért a gépjárművezetőkre vonatkozó előírásokat köteles megismerni és munkavégzése során alkalmazni. A gépkocsi használatát követően köteles elszámolási kötelezettségét teljesíteni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú (főiskola, vagy egyetem) iskolai végzettség és a Magyar Mérnöki Kamaránál épületgépész műszaki ellenőrként regisztrált aktív nyilvántartás,

§         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Önálló munkavégzés, kiválló szóbeli és írásbeli komunikációs készség, határozott fellépés

§         Magyar állampolgárság

§         Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

§         AutoCad gyakorlott ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Költségvetési szervnél és közbeszerzések, versenyeztetési eljárások területén szerzett tapasztalat

§         Egyetemi végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szeged címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/5488-1/2015/I00 , valamint a munkakör megnevezését: épületgépész műszaki ellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szeged címére történő megküldésével (6724 Szeged, Huszár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/5488-1/2015/I00, valamint a munkakör megnevezését: épületgépész műszaki ellenőr.

§         Elektronikus úton Temesváriné Sós Tünde részére a temesvarine.tunde@ngsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.