Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Erdős Alapszolgáltatási Központ magasabb vezető


  • A hirdetés 925 napja lejárt

Jászdózsa Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Erdős Alapszolgáltatási Központ
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. február 01. - 2021. január 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5122 Jászdózsa, Kossuth utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenysége, feladatai: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények ellátás, idősek otthona (50 férőhely). Az intézményvezető által ellátandó főfeladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszerzéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátást, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének felétételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,

§         257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet,

§         cselekvőképesség,

§         szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről” szóló 1/2000. (I.07) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Legalább 5 éves vezetői gyakorlat

§         Szociális szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai önéletrajza,

§         öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása, öt év vezetői gyakorlat meglétének igazolása,

§         az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata, szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja,

§         az intézményvezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel legfeljebb 3 oldal terjedelemben,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra lefolytatását vállalja,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szerencsés István polgármester, Botlik Tiborné jegyző nyújt, a +36-57/436-060 (203), +36-57/436-060 (202) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jászdózsa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 750/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Erdős Alapszolgáltatási Központ magasabb vezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Jászdózsa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 750/2015., valamint a munkakör megnevezését: Erdős Alapszolgáltatási Központ magasabb vezető .

vagy

§         Személyesen: Botlik Tiborné jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt 2016. januárjában képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítő információ: a pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszdozsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.10.
Iratkozzon fel állásértesítőre