Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Esetmenedzser (2 fő)


  • A hirdetés 1055 napja lejárt

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Esetmenedzser (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekvédelmi törvény 40/A. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Felsőfokú képesítés az 1/2000. (I. 7.)SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés,

§         Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Szociális szakvizsga megléte gyermek- és ifjúságvédelem szakiráényban

§         Ellátotti területen való helyismeret

§         Gyermekvédelem rendszerében szerzett munkatapasztalat

§         B kategóriás vezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló kommunikáció,

§         Kiváló szervezési kompetencia,

§         Önálló munkavégzés,

§         Jogszabály ismeret,

§         Probléma felismerési és probléma megoldási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai önéletrajza

§         az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata

§         az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt

§         a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§         szakmai tapasztalat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Tiborné nyújt, a 63/483-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 302/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser (2 fő). §         Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 302/2015, valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser (2 fő).

§         Személyesen: Kovács Tiborné, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.csongrad.hu - 2016. január 8.

§         www.csanytelek.hu - 2016. január 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre