Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

esetmenedzser


  • A hirdetés 1019 napja lejárt

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Gyermekjóléti Központ
--> Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser, az intézmény vezetésére vonatkozó magasabb vezetői megbízással (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.05.01-től 2021.05.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az intézmény vezetői feladatainak ellátása, munkáltatói feladatok ellátása - Az intézmény által ellátott étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat és bölcsődei ellátás feladatok szervezése - Az intézmény alapító okiratában meghatározott alap- és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása, az intézmény szakmai programjában meghatározott feladatok végrehajtása és ellenőrzése - Családsegítő és Gyermekjóléti és Központ intézményegység szakmai vezetése - Kapcsolattartás a fenntartóval és polgármesteri hivatalával - Kapcsolattartás az intézmény ellátási területe szerinti önkormányzatokkal

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség (általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus végzettség),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

§         3 hónap próbaidő

§         legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§         szociális szakvizsga

§         szociális szakvizsga hiányában az 1/2000. (I.7.) SzCsM.rendelet 6.§ (7) bekezdése alapján a kinevezéstől számított 2 éven belül köteles a szociális szakvizsgát letenni

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          pályázó szakmai életrajza,

§          végzettség(ek)et, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata,

§          legalább 5 év szakmai gyakorlat igazolása

§          büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

§          az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt

§          pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik

§          pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§          pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

§          pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztésnek a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülésén történő tárgyalásához

§          a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén, megbízásával egyidejűleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Dóra jegyző nyújt, a 96/590-197 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 186/2016. , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser. §         Postai úton, a pályázatnak a Csorna Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 186/2016., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásról Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Csorna Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorna.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.27.
Iratkozzon fel állásértesítőre