www.topjob.hu

esetmenedzser


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 179 napja lett aktiválva

Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárd, Szekszárd Járás Területe
Humánszolgáltató Központ - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 18 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szekszárd járás területén hatósági intézkedéshez tartozó feladatok ellátása (adminisztrációs tevékenység, szociális segítő munka végzése).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        erkölcsi bizonyítvány - büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Aliz nyújt, a 06/74 511 - 482 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton Szabó Aliz részére a humanszekszard@tolna.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Szabó Aliz, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Vörömarty utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szekszárdi Vasárnap - 2017. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.