www.topjob.hu

esetmenedzser


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 323 napja lett aktiválva

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Család-és gyermekjóléti központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és gyermekjóléti központnál esetmenedzseri feladatok ellátása, úgy mint gyermekvédelmi hatósági intézkedések előkészítése, környezettanulmányok és javaslatok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        magyar állampolgár

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szociálpedagógus vagy szociális munkás,

        szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        szikszói járáshoz tartozó települések helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz

        pályázó nyilatkozata miszerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyelvvizsga bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról ,hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata, miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pongrácz Péterné nyújt, a 06 46/596-228, 229 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/12/2017 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/12/2017, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton Pongrácz Péterné részére a szikszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.06.