www.topjob.hu

esetmenedzser


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.01.17. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7090 Tamási, Kossuth tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó rendeletek által meghatározott feladatokat ellátja

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások; ,

        B kategóriás jogosítvány,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); magyar állapolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés; empátia, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Vastag Edina nyújt, a 0674/570-083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja címére történő megküldésével (7090 Tamási, Rákóczi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja címére történő megküldésével (7090 Tamási, Rákóczi Ferenc utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton Szabadosné Vastag Edina részére a idosek@tamasinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre