Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Faalapú Termékek és Technológiák Intézet intézetigazgató


  • A hirdetés 972 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Nyugat-magyarországi Egyetem
--> Simonyi Károly Kar Faalapú Termékek és Technológiák Intézetébe

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-től 2019. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet oktató, tudományos, gazdasági és egyéb tevékenységének irányítása, vezetése és szervezése, - a tanulmányi, a tudományos diákköri munka feltételeinek biztosítása, - a kapcsolódó szervezeti egységek munkájának felügyelete és koordinálása, - az oktatói, kutatói utánpótlás neveléséről való gondoskodás, - a munkatársak szakmai fejlődésének segítése, az oktatott tárgyak tananyagának fejlesztése, koordinálása, - a doktori képzésben érintett egység esetében a képzési feltételek biztosítása, kutatási pályázati lehetőségek feltárása, a feltételek megteremtése, - valamint a felsőoktatási törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet,

§         egyetemi/főiskolai tanár cím, vagy egyetemi docensi munkakörben szerzett tapasztalat,

§         a kar által oktatott és művelt tudományterületnek megfelelő egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,

§         legalább 10 éves felsőoktatási szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell:

§         a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, további jogviszonyait, azok időtartamát,

§         eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát,

§         eddigi vezetői tevékenységét, annak eredményeit,

§         szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait,

§         hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének ismertetését,

§         az érintett intézet működésére, képzési és kutatási tevékenységére vonatkozó programját, fejlesztési koncepcióit.

§         A pályázathoz mellékelni kell:

§         részletes szakmai önéletrajzot,

§         szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         tudományos publikációk jegyzékét,

§         egyéb tudománynépszerűsítő tevékenységek jegyzékét (egyéb cikkek, előadások stb.),

§         az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

§         a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

§         A pályázatot írásban, két példányban kétjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Wesztergom Viktorné dékáni hivatalvezető nyújt, a 99 518 297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SKK-3/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Faalapú Termékek és Technológiák Intézet intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SKK-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Faalapú Termékek és Technológiák Intézet intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyme.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.31.
Iratkozzon fel állásértesítőre