Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

falugondnok


  • A hirdetés 530 napja lejárt

Dabrony Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dabrony Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8485 Dabrony, Malom utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39.§ (1)-(4) bekezdésében foglalt, továbbá az önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        amennyiben a pályázó falugondnoki képesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozatában vállalnia szükséges, hogy foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül a falugondnoki képesítést megszerzi, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        8 Általános, falugondnok,

        Járművezetői tapasztalat, Dabrony település helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya, gépjármű vezető engedély másolati példánya, hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá hogy nem áll a Kjt. 20.§(2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Meinczinger Andrea nyújt, a 0688/504-730 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dabrony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8485 Dabrony, Malom utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 889/2016/Na. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Dabrony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8485 Dabrony, Malom utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 889/2016/Na., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Személyesen: Szakálné Berkes Erika alpolgármester, Veszprém megye, 8485 Dabrony, Malom utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dabrony Község Önkormányzat Hirdetőtáblája - 2016. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.