Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Falugondnok


  • A hirdetés 688 napja lejárt

Drávafok Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Drávafoki Falugondnoki Szolgálat

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7967 Drávafok, Fő utca 1.

Baranya megye, 7967 Markóc, Fő utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Drávafok és Markóc községek lakosainak az alapvető szükségleteinek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. Különösen az idős, szociálisan és egészségügyileg rászorulók részére gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás, ebédszállítás, stb. Drávafok Község Önkormányzatánál karbantartási feladatok ellátása, közterületek rendben tartásában közreműködés, egyéb településüzemeltetési feladatok ellátása. A részletes feladatokat az önkormányzat 7/2013.(IV.25.) önk. rendelete, valamint a falugondnoki szolgálat szakmai programja tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a képzettség 2 éven belüli megszerzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, szociális munkakör ellátására jogosító végzettség,

        helyismeret

        D kategóriás jogosítvány megléte

        mikrobusz vezetési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        gépjárművezetői engedély másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázat zárt vagy nyilvános ülés keretében történő tárgyalására vonatkozó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfy Tibor polgármester nyújt, a 06-30/335-2663 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Drávafok Község Önkormányzat címére történő megküldésével (7967 Drávafok, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2017/DÁ , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Drávafok Község Önkormányzat címére történő megküldésével (7967 Drávafok, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2017/DÁ, valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

        Személyesen: Pálfy Tibor, Baranya megye, 7967 Drávafok, Fő utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Drávafok Község Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el a pályázatot. A döntést megelőzően a képviselő-testület a lakosság véleményét közmeghallgatás keretében kikéri. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Drávafok és Markóc községek hirdetőtáblái - 2017. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre