Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

falugondnok


  • A hirdetés 211 napja lejárt

Okorág Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Okorág Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7957 Okorág, Rákóczi utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39.§-ában foglalt, továbbá a helyi önkormányzati rendeletben és a szakmai programban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

        falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül a falugondnoki képesítést megszerzi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, szociális munkakör ellátására jogosító végzettség,

        mikrobusz vezetési gyakorlat

        helyismeret

        D kategóriás jogosítvány megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya

        gépjárművezetői engedély másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázat zárt vagy nyilvános ülés keretében történő tárgyalására vonatkozó nyilatkozat

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nóránt Tímea aljegyző nyújt, a 73/580-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Okorág Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/2017/OK. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Okorág Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7957 Okorág, Rákóczi utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/2017/OK., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Személyesen: Dr. Nóránt Tímea aljegyzőnél, Baranya megye, 7960 Sellye, Dózsa György utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Okorág Község Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el a pályázatot. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Okorág község hirdetőtáblája - 2017. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre