www.topjob.hu

falugondnok


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Arka Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Arka Községi Önkormányzat

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3885 Arka, Hunyadi utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben, továbbá a helyi önkormányzati rendeletben és a szakmai programban meghatározott feladatok ellátása, közösségi- és szociális szolgáltatásban történő közreműködés, személyszállítási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, OKJ-s gépkezelő végzettség megléte,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Arka vonzáskörzetében lévő lakóhely

        falugondnoki képesítés megléte, amennyiben ezzel nem rendelkezi, úgy nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését, két éven belül.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs képessék,

        Kiváló szintű helyismeret,

        Jó szintű szociális érzékenység,

        Jó szintű írásbeli kifejező készség,

        Jó szintű szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum

        Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálást nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

        Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        érvényes gépjármű vezetői engedély másolata

        Amennyiben falugondnoki képesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat arról,hogy a pályázó vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Arka Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3885 Arka, Hunyadi utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AR/233/2018 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Arka Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3885 Arka, Hunyadi utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AR/233/2018, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Személyesen: Varkoly Ferenc polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3885 Arka, Hunyadi utca 29. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Jogi előadó

Barcika Centrum Kft.

A Barcika Centrum Kft. Jogi előadót keres Fe...
Kazincbarcika, Borsod-Abaúj-Zemplén