Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

falugondnok


  • A hirdetés 1125 napja lejárt

Bögöt Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bögöt Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9612 Bögöt, Tóth György utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a falugondnoki szolgálatra vonatkozó egyéb jogszabályokban, továbbá a szakmai programban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         8 Általános, falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a képzés megszerzésének 2 éven belüli vállalása,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         büntetlen előélet

§         betöltött tizennyolcadik életév

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, továbbá

§         a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2) d) pontjában meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         helyismeret

§         mikrobusz vezetési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         jogosítvány másolata

§         szakmai önéletrajz

§         nyilatkozat az előírt képesítés megszerzéséről

§         nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas László polgármester nyújt, a 06-30/418-4251 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bögöt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9612 Bögöt, Tóth György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40038-12/2015 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok. §         Postai úton, a pályázatnak a Bögöt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9600 Bögöt, Tóth György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40038-12/2015, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

§         Személyesen: Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői titkársága , Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület utca 2. 202-es számú iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Bögöt Község Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Bögöt község hirdetőtáblája - 2015. május 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.05.