Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

fegyveres szervek és vagyonvédelem, jogi és közigazgatási ismeretek tanítása 2 fő


  • A hirdetés 901 napja lejárt

Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma

fegyveres szervek és vagyonvédelem, jogi és közigazgatási ismeretek tanítása 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.08.15. - 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott, pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgyfelosztásban meghatározott órák, foglalkozások megtartása, felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségiztetés, elektronikus napló vezetése, a tanulók folyamatos értékelése, tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése. A munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: 9-12. évfolyamos tanulók szakmai emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítése fegyveres szervek és vagyonvédelem, jogi és közigazgatási ismeretek tantárgyakból.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 3. melléklete szerint: Rendőrtiszti Főiskolai vagy Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán vagy állam és jogtudományi egyetemen szerzett végzettség és pedagógiai végzettség,

§         felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség,

§         foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §. 1-5 bek.)

§         foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),

§         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§         motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz

§         A pályázat beadási határidejét követően a pályázati anyaghoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tálas Csaba igazgató nyújt, a 06-66-440-780 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-70/2016 , valamint a munkakör megnevezését: fegyveres szervek és vagyonvédelem, jogi és közigazgatási ismeretek tanítása 2 fő. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-70/2016, valamint a munkakör megnevezését: fegyveres szervek és vagyonvédelem, jogi és közigazgatási ismeretek tanítása 2 fő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Békéscsabai Szakképzési Centrum honlapja - 2016. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.05.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre