www.topjob.hu

főelőadó


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Gazdasági Igazgatóság, Igazgatási Alosztály

főelőadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.01-2020.03.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogi előadói feladatok ellátása a kamarai jogtanácsos irányítása mellett. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság szerződéseinek előkészítése, részvétel a beszerzési, illetve közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a Rendőrség részére felajánlott adományok elfogadásával kapcsolatos eljárások lefolytatása, a kapcsolódó nyilvántartási és adminisztrációs feladatok végzése, koordinációs feladatok ellátása. Közreműködés a főkapitányság pályázati tevékenységében. Részvétel a peres és nem peres eljárások előkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározásánál a munkáltatóval történt megállapodás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • részletes szakmai önéletrajzot • a végzettséget igazoló okiratok másolatát • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy büntetlen előéletű

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11000-101/232/2018. , valamint a munkakör megnevezését: főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11000-101/232/2018., valamint a munkakör megnevezését: főelőadó.

        Elektronikus úton human@komarom.police.hu oldalon keresztül.

        Személyesen: Nahalkóné Varga Anita r. alezredes Humánigazgatási Szolgálat vezetője, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.police.hu - 2018. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Érdeklődni lehet: • szakmai kérdésekben: Dr. Magyar Zsuzsanna jogtanácsosnál, az Igazgatási Alosztály vezetőjétől (tel.: 06/34/517-777/26-51-es mellék) • személyzeti kérdésekben: Solymos Mónika kiemelt főelőadónál (tel: 06/34/517-777/24-24-es mellék)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre