Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Fogorvos - ifjúsági fogászat


  • A hirdetés 1047 napja lejárt

Egészségügyi Alapellátási Intézmény- Gyula

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Fogorvos - ifjúsági fogászat

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Szent István utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Az iskola-egészségügyi dokumentáció része a gyermekfogászati gondozási füzet, amelynek használata a gyermek nevelési-oktatási intézménybe lépésétől kezdve kötelező. • A körzetéhez tartozó gyermekeket - egyénileg és csoportosan - fogászati gondozásban részesíti, a preventív és terápiás ellátást a szükségleteknek megfelelően végzi. • Tervezi és szervezi a csoportos és egyéni kezelések rendjét. • Évente két alkalommal a rendelőben elvégzi a tanulók csoportos fogászati vizsgálatát és kezelését. A további kezelésre szorulókat visszarendeli. Szakellátásra (pl. fogszabályozó kezelésre) irányítja a rászorulókat. • Elvégzi az óvodások szűrővizsgálatát az óvodában, évente legalább egyszer. A rászorulókat - egyénileg vagy csoportosan - kezelésre berendeli. • Évente legalább egy alkalommal meglátogatja a körzetéhez tartozó nevelési-oktatási intézményeket, az intézmények vezetőjével rendszeres kapcsolatot tart, melyről nyilvántartást vezet. • Kiemelt gondozásban részesíti a fogyatékos és más módon veszélyeztetett gyermekeket. Ellátásukat a háziorvossal, iskolaorvossal egyeztetett módon végzi. • Egészségügyi felvilágosító és nevelő tevékenységet folytat, részt vesz a nevelési-oktatási intézményben folyó egészséges életmódra nevelésben, az egészségtan oktatásban. • Szervezi és irányítja a komplex fogászati megelőző programot.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, fogorvos,

§         ifjúsági fogászat területén szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű önálló munkavégzésre való alkalmasság, pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§         igazolás magyar orvosi kamarai tagságról

§         igazolás a működési nyilvántartás érvényességéről

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Regősné Szabó Irma nyújt, a 0666463284 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi Alapellátási Intézmény- Gyula címére történő megküldésével (5700 Gyula, Béke sugárút 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/1938-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Fogorvos - ifjúsági fogászat. §         Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi Alapellátási Intézmény- Gyula címére történő megküldésével (5700 Gyula, Béke sugárút 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/1938-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Fogorvos - ifjúsági fogászat.

§         Személyesen: Dr. Regősné Szabó Irma, Békés megye, 5700 Gyula, Béke sugárút 39. II .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény megbízott vezetője a pályázati anyagok megismerése, valamint a személyes meghallgatásokat követően dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.10.