Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Főigazgató: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Oktató Kórház


  • A hirdetés 2197 napja lejárt

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Főigazgatói (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Főigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően teljesüljenek. Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése továbbá: a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése, részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI Intézmény-felügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttműködés, a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása, az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése, az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi intézményekkel) kapcsolattartás, minőségirányítási rendszer működtetése, ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,

§         egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,

§         legalább ötéves vezetői gyakorlat,

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség,

§         széleskörű informatikai ismeretek,

§         magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§         további munkaviszonyt, más vezetői megbízást - a tudományos, oktatói illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenység kivételével - csak engedélyezés után létesíthet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         több típusú kórházban szerzett vezetői tapasztalat,

§         orvosi szakvizsga megléte,

§         idegen nyelv ismerete,

§         válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         végzettséget igazoló okiratok másolatai,

§         a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

§         motivációs levél,

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

§         nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,

§         a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet címére történő megküldésével (1525 Budapest 114, Pf.32 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYEMSZI/ÉMR/BAZ/01 , valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Oktató Kórház. §         Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYEMSZI/ÉMR/BAZ/01, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Oktató Kórház.

és

§         Elektronikus úton a GYEMSZI részére a humanpolitika6@gyemszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Egészségügyi Közlöny - 2012. március 30.

§         GYEMSZI honlap - 2012. március 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató: a vezetői megbízás adása és visszavonása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása tekintetében a nemzeti erőforrás miniszter, egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI főigazgatója. A jogviszony időtartama: 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható. A főigazgató illetménye a Kjt. rendelkezései alapján, illetve az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikusan: a vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen. A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján, magasabb vezetői beosztásának ellátása mellett közalkalmazotti munkaköre a kinevezéskor kerül meghatározásra. A pályázati kiírás során alkalmazott további jogszabályok: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-a, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon szerezhet.

A hirdetésre közvetlenül a www.kozigallas.gov.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2012.03.31.