Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Főigazgató - helyettes


  • A hirdetés 1232 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
-->
Főigazgató - helyettes (általános)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.augusztus 1. - 2020. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 69. §(1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatok ellátásban való közreműködés az igazgatótanács tagjaként. Az Intézmény szakmai feladatainak irányítása. A főigazgató helyettesítése annak akadályoztatása esetén az Intézmény SZMSZ-ében meghatározott módon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

§         Főiskolai vagy egyetemi szintű, a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 32. §. (1) ba) pontjában meghatározott végzettség és szakképzettség

§         Pszichológus esetében 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 32. § (1) ba) pontjában meghatározott szakvizsga megléte

§         Gyógypedagógus, gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus szakvizsga

§         Pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus - munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 32. §. (1) c) pontja alapján

§         Legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz (a végén aláírt,eredeti)

§         A vezetésre vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

§         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

§         90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléshez).

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljáráshoz szükséges kezeléséhez hozzájárul.

§         A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban, oldalszámozással ellátva, zárt borítékban, minden oldalt szignóval ellátva (egy példányt nem kérünk összefűzni) postai úton kérjük megküldeni

§         Legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Bertalan Julianna nyújt, a 06-66-795-215 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/496-10/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató - helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/496-10/2015, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató - helyettes.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre