Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főigazgató (megbízott vezető)


  • A hirdetés 186 napja lejárt

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
-->
főigazgató (megbízott vezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01.-2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Kossuth út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 az orvosigazgató és a gazdasági igazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,  az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása,  az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a belső szabályzatok kiadása, az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése. a Rendelőintézet képviselete,  intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,  az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése,  az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,  ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,  megszervezi az intézmény belső ellenőrzését,  elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,  kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját,  az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, szociális ellátással, minőségirányítási rendszer működtetése, ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése, mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,

        mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés

        büntetlen előélet

        legalább ötéves vezetői gyakorlat

        A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot

         részletes szakmai önéletrajzot

         az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát

         nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

         a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

         a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezető nyújt, a 0692/553-950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2909/2017. , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató (megbízott vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2909/2017., valamint a munkakör megnevezését: főigazgató (megbízott vezető).

vagy

        Személyesen: Hegedűsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezető, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés. A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16.00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető) A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lenti Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtábla

        Lenti város honlapja

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.17.
Iratkozzon fel állásértesítőre