Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főigazgató (megbízott vezető)


  • A hirdetés 990 napja lejárt

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
-->
főigazgató (megbízott vezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. április 1. - 2021. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, Lenti 8960, Zrínyi Miklós út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 az orvosigazgató és a gazdasági igazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,  az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása,  az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,  a belső szabályzatok kiadása,  az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése.  a Rendelőintézet képviselete,  intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,  házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése,  az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,  az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése,  az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,  tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,  ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,  megszervezi az intézmény belső ellenőrzését,  elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket,  kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,  kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel,  támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,  folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját,  az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, szociális ellátással,  minőségirányítási rendszer működtetése,  ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése,  mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,

§         mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,

§         legalább ötéves vezetői gyakorlat,

§         büntetlen előélet.

§         A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,

§          részletes szakmai önéletrajzot,

§          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

§          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

§          a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,

§          a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

§          nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tér Katalin nyújt, a 92/553-945 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7125-4/2015 , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató (megbízott vezető). §         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7125-4/2015, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató (megbízott vezető).

§         Személyesen: dr. Tér Katalin, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető). A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Egészségügyi Közlöny

§         Lenti város honlapja (www.lenti.hu)

§         Lenti Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.11.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre