Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főigazgató


  • A hirdetés 1023 napja lejárt

Miniszterelnökség

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
-->
főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2021. április 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Chernel I. utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: FTI) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Alaptevékenysége: kutató, fejlesztő, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok ellátása. Alaptevékenysége körében a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek valamint a hozzájuk kapcsolódó műszaki és természettudományok terültén kutatásokat szervez és valósít meg, valamint e tudományágakban elemzéseket és fejlesztési javaslatokat dolgoz ki a Kormány és az önkormányzatok számára. Ellátja a Kreatív város – fenntartható vidék kutatás adaptálásával összefüggő feladatokat. Működteti a Pannon Irodalom és Művészetek Házát és a Hankiss Elemér Kutatói Archívumot. A kutatási eredmények és elemzések nyilvánosságra hozatala érdekében kiadói feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, közgazdász és bölcsész,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Egyetemi tanári cím, tudományos fokozat (Habilitált doktor, MTA doktora),

§         Nemzetközi szakmai kapcsolatok (külföldi egyetemekkel, kutatóhelyekkel),

§         Hazai és külföldi publikációk,

§         Hazai és nemzetközi tudományos kutatói tapasztalat (legalább 15 év szakmai tapasztalat, ebből legalább 3 év nemzetközileg kiemelten elismert kutatóintézetekben angol és német nyelvterületen),

§         Hazai és külföldi egyetemeken végzett oktatói, előadói tevékenység,

§         Vezetői gyakorlat (legalább 10 év vezetői tapasztalat),

§         A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által előírt alkalmazási feltétel (büntetlen előélet).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         Költségvetési szervnél szerzett vezetői gyakorlat - legalább 10 év vezetői tapasztalat,

§         Európai uniós projektek pályázatának elkészítésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat,

§         Európai uniós projektekben (FP projektek, Horizon 2020, stb.) szerzett tudományos szakértői tapasztalat,

§         Élvonalbeli amerikai és európai egyetemeken és kutatóintézetekben szerzett oktatói és kutatói tapasztalat,

§         A kutatások gyakorlati alkalmazásában, a város- és vidékfejlesztés terén kifejtett innovációs tevékenység és vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, az FTI által ellátandó feladatokkal kapcsolatos koncepciót tartalmazó szakmai program, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata, 120 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő bírálóbizottság megismerheti, illetve a pályázathoz kapcsolódó adatokat a Miniszterelnökség a pályázati elbírálás érdekében kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bába Iván főigazgató-helyettes, illetve dr. Agárdi Izabella tudományos referens nyújt, a 94/563-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/ÁVF-INT/105/1/201 , valamint a munkakör megnevezését: főigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/ÁVF-INT/105/1/201, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

§         Személyesen: Miniszterelnökség Állami Vezetői Főosztály Titkársága, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. 7. 711.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat bírálóbizottság hallgatja meg. A nyertes pályázó személyéről a bizottsági ajánlás figyelembe vételével a Miniszterelnökséget vezető miniszter dönt. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A pályázat eredményéről – a pályázati anyag egyidejű visszaküldésével – valamennyi pályázót írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre