Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főigazgató


  • A hirdetés 699 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Nyugat-magyarországi Egyetem
--> Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

főigazgatói (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 1 - 2021. július. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szakmai és gazdasági tevékenységének és a tanárképzés gyakorlati képzésének irányítása, valamint a Pedagógusképző Központ működési feltételeinek biztosítása, a Koordinációs Tanács vezetése. Egyben a központ feladatkörébe tartozó szakmai és fejlesztési koncepció kidolgozása, a Nyugat-magyarországi Egyetemmel mint fenntartóval való hatékony együttműködés, felügyeleti szervvel, társintézményekkel szakmai kapcsolattartás, és mindazon feladatok, melyeket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, tanári szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság,

§         Büntetlen előélet,

§         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakvizsga, vagy a pedagógus szakvizsgával jogszabály alapján egyenértékű vizsga, tudományos fokozat,

§         Legalább 10 éves szakmai gyakorlat,

§         Legalább 5 éves vezetési és szervezési tapasztalat,

§         Pedagógiai szolgáltatások, kutatások területén, valamint a pedagógusképzésben szerzett szakmai tapasztalat,

§         Tudományos tevékenység, tudományos minősítés,

§         Elismert szakmai és közéleti tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A páyázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát,

§         iskolai végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát,

§         jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, jelenlegi vezetői megbízását,

§         egyéb fennálló munkaviszonyát, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyát, munkavégzésre irányuló további jogviszonyát, azok időtartamát

§         eddigi szakmai vezetői tevékenységét

§         az RPSZKK vezetésére és működtetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program).

§         A pályázathoz mellékelni kell: az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot (2 pld),

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

§         a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

§         A pályázatot írásban, 4 példányban (2 eredeti és 2 másolat) kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Merényi Mária főtitkár nyújt, a 99 518 126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RPSZKK-1 , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RPSZKK-1, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyme.hu - 2016. március 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.