Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főigazgató


  • A hirdetés 612 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára
-->
főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01 - 2022. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtár stratégiai tervének a Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Tervével és mindenkori stratégiai irányaival, valamint az országos és nemzetközi szakmai irányelvekkel összhangban történő kidolgozása és annak végrehajtása. A DEENK központi szolgáltató szerepköréből adódó kutatástámogatási, oktatástámogatási, kulturális, valamint nemzeti feladat-struktúra kialakítása. A könyvtári szervezet munkájának irányítása, a könyvtár képviseletének ellátása, minőségirányítási rendszer fenntartása és fejlesztése, szolgáltatás- és szervezetfejlesztés, az egyetemi pályázatokban való részvétel koordinálása. Feladat- és hatáskörét a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga

        a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, vagy előző feltételben megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        legalább 3 éves könyvtárvezetői gyakorlat

        egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

        a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll,vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        rendelkezik a szervezeti egység vezetésére vonatkozó tervekkel, elképzelésekkel

        a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdése alapján a vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára tevékenységének alapos ismerete

        oktatási és kutatási tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit

        végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök-főigazgató végezheti)

        szakmai önéletrajz

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot a Kancellárnak címezve 2 példányban kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf.: 400. DE Rektori-Kancellári Kabinet, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/515/2017. , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/515/2017., valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

        Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

"A DE szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című egyetemi szabályzat szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2017. március 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre