Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főigazgatói (Békéscsaba)


  • A hirdetés 1063 napja lejárt

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Szakképzési Centrum
-->
főigazgatói (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02 - 2021.07.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakképzési centrum működtetése, tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint; A szakképzési centrum aktív szerepvállalása felnőttoktatásban és a felnőttképzésben, szakmai együttműködés a térség társadalmi, gazdasági, szakmai és egyéb szereplőivel; A pályaorientációs tevékenység feltételeinek megteremtése a térség munkaerő-piaci igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése, javaslattéttel a szakképzési centrum megfelelő képzési szerkezetének kialakítására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

§         Nkt. 67.§ (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint: felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség;

§         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

§         Legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

§         Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

§         A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési vezetői gyakorlat, vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási, közigazgatási tapasztalat;

§         A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal) közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.

Elvárt kompetenciák:

§         Vezetői menedzsment készség,

§         Kiváló szervező- és kommunikácós készség,

§         Elemzőkészség,

§         Lojalitás,

§         Gyors, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz /foglalkoztatási jogviszonyok időtartamával (év, hónap, nap), betöltött munkakörök megnevezésével, ellátott feladatok, betölteni kívánt munkakör ellátásához előírt szakmai gyakorlat (év, hónap, nap) feltüntetésével/;

§         Vezetői program (intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések bemutatása);

§         Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben);

§         Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul személyes adatai kezeléséhez;

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék;

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget (pedagógus szakvizsga, intézményvezetői, stb.) szakképesítést igazoló okmányok másolatai;

§         Amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről (az igazolást legkésőbb 2016. május 25. napjáig kell benyújtani). Egyéb hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejét követően nincs lehetőség;

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt);

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagybakos István személyügyi főosztályvezető-helyettes; Katona Miklós főosztályvezető nyújt, a 061-795-7642; 061-795-6302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM2016/Bcsabai/FI , valamint a munkakör megnevezését: főigazgatói (Békéscsaba). §         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM2016/Bcsabai/FI, valamint a munkakör megnevezését: főigazgatói (Békéscsaba).

és

§         Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 60 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázat kiírásának nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti. A benyújtás határideje: Postán: 2016. április 22-én éjfélig. Elektronikusan: 2016. április 22-én éjfélig. A papíralapú és az elektronikus változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi.miniszterium

§         Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja (https://www.nive.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot 2 nyomtatott és aláírt példányban, a Nemzetgazdasági Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), a borítékon a főigazgatói munkakörhöz rendelt NGM2016/Bcsabai/FI pályázati kód feltüntetésével kérjük megküldeni. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail tárgyában az NGM2016/Bcsabai/FI pályázati kód feltüntetésével megküldeni. Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a https://kozigallas.hu. honlapon közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.nive.hu/szakképzési centrumok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre