Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Főigazgatói hivatalvezető


  • A hirdetés 709 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Klinikai Központ, Főigazgatói Hivatal

Főigazgatói hivatalvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- irányítja a Főigazgató Hivatalt, - összehangolja az Klinikai Központ szervezeti egységeinek ügyviteli tevékenységét, - döntés-előkészítő és végrehajtás-ellenőrző tevékenységével közvetlenül segíti az Klinikai Központ vezetőinek és testületeinek munkáját, - gondoskodik a testületi határozatok és a vezetői döntések végrehajtásáról, folyamatosan tájékoztatja a vezetői döntésekről a szervezeti egységek vezetőit, - részt vesz a szabályzatok, utasítások előkészítésében, - irányítja és ellenőrzi a Klinikai Központ iktatási, ügyirat-kezelési és irattározási tevékenységét az Iratkezelő Központ szakmai iránymutatása mellett, - meghívása esetén gondoskodik az egyes ülések, értekezletek, megbeszélések jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek elkészítéséről, - ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Klinikai Központ Tanácsa és a főigazgató számára meghatároz, - ellátja a Klinikai Központtal kapcsolatos nemzetközi koordinatív feladatokat, - elősegíti az ÁOK-val, ETK-val, a GYTK-val, Kancelláriával, Rektori Hivatallal, illetve az Egyetem más szerveivel a harmonikus együttműködés fenntartását, továbbá az egészségügyért felelős minisztériummal, egyéb központi szakigazgatási szervekkel, és a régió egészségügyi szolgáltatóival való kapcsolattartást, - figyelemmel kíséri a Klinikai Központ működésével kapcsolatos jogszabályváltozásokat, segítséget nyújt a jogszabályok egységes értelmezésében, azoknak a Klinikai Központ szervezeti egységei felé történő kommunikációjában, - előkészíti a Klinikai Központ működésével összefüggő megállapodás-, szerződés tervezeteket, szerződés-nyilvántartást vezet, ebben a körben együttműködik a Kancellári Hivatal Jogi Főosztályával, - gondoskodik a Klinikai Központtal kapcsolatos marketing és PR feladatok ellátásáról, - gondoskodik a Klinikai Központ honlapjának tartalommal való feltöltéséről, - ellátja a Klinikai Központ Tanácsának titkári feladatait. - irányítja a Klinikai Központ belső kontrollrendszerének és ellenőrzési nyomvonalainak fejlesztését

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Legalább 5 éves igazgatási tapasztalat

        Középfokú C típusú nyelvvizsga angol vagy német nyelvből

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kivétel: ha a pályázó a PTE alkalmazottja); – végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; – szakmai program, vezetői elképzelések; – nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez (harmadik személlyel közléséhez); – összeférhetetlenségi nyilatkozat;

        – nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9702 , valamint a beosztás megnevezését: Főigazgatói hivatalvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9702, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgatói hivatalvezető.

        Elektronikus úton Dr. Sebestyén Andor, főigazgató részére a kk.hr@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a PTE vonatkozó szabályzataiban foglaltak alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre