Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 1047 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Kar Művészeti Intézetébe

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: • Festészeti és különböző kreatív technikák oktatása • Ismerje a festészet technikáit és történetét • A hagyományos médiumok és technikák mellett képes legyen más, kreatív technikákat is elsajátíttatni a hallgatókkal • Előnyt élvez, ha a kézműves technikákban is járatos • Legyen egyaránt alkalmas a klasszikus műhely munkák és a workshopok vezetésére • rendelkezzen legalább ötéves szakmai gyakorlattal, melybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámít, • rendelkezzen doktori fokozattal (DLA oklevél) vagy a vele egyenrangú művészeti díjjal • a gyakorlati munkák mellett ismerje a terület legfrissebb elméleti tendenciáit is • rendelkezzen aktív kiállítási tapasztalattal, szakmailag igazoltan elismert életművel • az intézet tudományos és szakmai életében való aktív részvétel; • szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok témavezetése; • hazai és nemzetközi kutatási programok és pályázatok kezdeményezése, szervezése. A pályázatnak meg kell felelnie a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltaknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         PhD,

§         A pályázónak rendelkeznie kell:

§         doktori fokozattal, vagy vele egyenértékű művészeti díjjal,

§         előadói és vitakészségű nyelvismerettel valamelyik világnyelven,

§         kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel, továbbá tapasztalatokkal a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására,

§         a pályázó legyen alkalmas az új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak gyakorlatainak megtartására, tananyagainak előkészítésére,

§         rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi szakmai tevékenységgel.

§         A pályázatnak tartalmaznia kell (2 példányban):

§         a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

§         tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

§         szakmai tudományos munkáját, terveit,

§         hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetben végzett munkáját, kiállítási jegyzékét.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a Kar jelenlegi oktatói.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell ( 2 példányban):

§         szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot vagy a vele egyenértékű művészeti díjat tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

§         az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

§         a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Bordács Andrea intézetigazgató nyújt, a 94/519-620, 94/519-667 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE BDPK 3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE BDPK 3/2016., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         nyme.hu honlapon - 2016. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre