Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 716 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely)
Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz a Kémia, a Biokémia, a Mezőgazdasági környezetvédelem, az Agrár-környezetgazdálkodás és a Mezőgazdasági termékek élelmiszerbiztonsága című tárgyak elméleti és gyakorlati anyagának oktatása magyar és angol nyelven, a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyag-fejlesztés, valamint az oktatott tantárgyak témaköreiben TDK-munkát vagy szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányítása. Feladata továbbá bekapcsolódni az intézetben folyó kutatómunkába

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell kémia-környezettan vagy kémia-biológia szakos középiskolai tanári, környezettudományi vagy környezetgazdálkodási agrármérnöki egyetemi diplomával, a kémia-, a környezet- vagy az agrártudományok területén szerzett doktori (PhD) fokozattal, egy világnyelvből (lehetőleg angol) államilag elismert, középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, valamint az oktatandó tantárgyak témaköreiben a graduális szintet lényegesen meghaladó szakmai ismeretekkel, legalább öt éves szakmai gyakorlattal, amelybe a doktoranduszként végzett oktatás / kutatás is beleszámít. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra, 2. részletes szakmai önéletrajzot, 3. teljes publikációs jegyzéket, 4. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló dokumentumok másolatát, 5. kitöltött, rektori / kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/,

        6. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 7. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        8. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMR szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-189/2016 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-189/2016, valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében és Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a főiskolai docens alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2017. január 31-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) személyesen vagy postai úton, egy eredeti és hat másolati példányban. A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-008-as vagy (62) 544-007-es telefonszámon az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ munkatársától, a betöltendő munkakör részletes feltételeiről az Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetben Dr. Monostori Tamás intézetvezetőtől, a (62) 532-990-es telefonon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: 4-189/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre