Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 808 napja lejárt

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Társadalom- és Vezetéstudományi Intézet

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• tantárgyi programok és tematikák kidolgozása és azok folyamatos fejlesztése általános szociológia, gazdaságszociológia, kutatásmódszertan, politológia, tantárgyakban, • előadások rendszeres tartása, szükség esetén gyakorlatok vezetése, részvétel a képzésben • rendszeres vizsgáztatás, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenőrzése, az oktatói utánpótlás nevelése, • tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, diplomadolgozatot készítő hallgatók munkájának irányítása, • tevékeny részvétel az egyetemi, kari közéletben, • önálló tudományos munka, publikációs tevékenység végzése, • rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó gyakorlattal, • előadások tartása szakmai tanácskozásokon, tudományos konferenciákon, • megbízás alapján részvétel a záróvizsgák és a felvételi vizsgák lebonyolításában, • egy világnyelvből C típusú középfokú nyelvvizsga birtokában szakcikkek olvasása, feldolgozása, idegen nyelvű szakmai társalgás folytatása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szociológus végzettség,

        PhD doktori fokozat megléte,

        egy világnyelvből C típusú középfokú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        az Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint előírt legalább hat éves felsőoktatásban eltöltött szakmai tapasztalat,

        az érintett legalább magyar nyelven megjelent saját kutatásokat dokumentáló önállóan vagy társszerzővel megírt publikáció(k) és/vagyönállóan, vagy társszerzővel megtartott hazai tudományos konferencián tartott előadás(ok), továbbá felsőoktatási jegyzet vagy jegyzetrészlet, ill. tankönyv vagy tankönyvrészlet,

        alkalmasság a hallgatók, továbbá a tanársegédek tanulmányi-, illetve tudományos munkájának vezetésére,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önállóan vagy társszerzővel megjelentetett idegen nyelvű publikáció, egyetemi jegyzet vagy tan-, illetve szakkönyvrészlet,

        kutatói tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        hatékony kommunikációs készség,

        önálló munkavégzésre való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét kifejtő részletesönéletrajz,

        az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, további végzettségeket, szakképzettséget, a nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatai,

        publikációs és hivatkozási jegyzék, (a tudományos publikációira vonatkozó adatok hozzáférhetőek legyenek a Magyar Tudományos Művek Tárában, www.mtmt.hu) és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke,

        hazai és külföldi referenciák másolatai,

        idegen nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás témája, témavázlata, és a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy mely idegen nyelvből vállalja az előadás megtartását, (habilitált jelölt mentesül az előadások megtartása alól),

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        a kar dékáni hivatalától beszerezhető adatlap a tudományos tevékenységről, ill. személyi adatlap,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        a sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez az okiratok eredeti példányát kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Futó Zoltán nyújt, a 66/312-774 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/534-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/534-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

és

        Elektronikus úton Birkásné Uhrin Beáta részére a birkasne.uhrin.beata@gk.szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár,- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Titkárság, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. I. emelet 143.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2016. december 12.

        Gazdasági, Agrár, - és Egészségtudományi Kar honlapja - 2016. december 12.

        Kari Hirdetőtábla - 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• A szabályszerűen összeállított pályázatot öt példányban a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kardékánjának címezve kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.). • A pályázatokat postai úton vagy személyesen kérjük benyújtani, elektronikus úton minden esetben kérjük eljuttatni a birkasne.uhrin.beata@gk.szie.hu e-mail címre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre