Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 675 napja lejárt

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Zenei Intézet

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A Zenei Intézet képzési programjaiban szereplő zenetörténet, zeneelmélet és szolfézs tantárgyak oktatása nappali és levelező tagozaton. - Szakdolgozatok vezetése. - Vizsgáztatás, vizsgabizottság vezetése és részvétel záróvizsga bizottságokban. - Publikációs és művészeti tevékenység. - Részvétel oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában. - Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, kurzusokon való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Szakirányú egyetemi végzettség.

        PhD/DLA doktori fokozat,

        legalább 8 éves felsőoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,

        doktori fokozat (PhD/DLA) fokozat szerzésétől számított legalább három év szakmai gyakorlat,

        magyar vagy idegen nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló önálló, vagy társszerzőkkel megírt publikációk és/vagy önállóan, vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián megtartott előadás(ok),

        az oktatott tantárgyakból előadások tartása, vizsgáztatás, szükség esetén vizsgabizottság vezetése és megbízás alapján részvétel a záróvizsga bizottságban,

        szakdolgozatok vezetésében való részvétel,

        aktív részvétel az egyetemi, az intézeti, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben és szakmai rendezvényeken,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának megnevezését, besorolására vonatkozó adatait.

        Részletes szakmai önéletrajz: szakmai, illetőleg oktatói tudományos munkáját és annak eredményeit, jelentősebb tanulmányútjait, konferenciákon való részvételeinek felsorolását, jövőre vonatkozó terveit.

        Publikációinak listája.

        A pályázathoz mellékelni kell az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát, külső pályázó esetén a felsorolt dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatát.

        Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult személyek, testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a +36/599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/535-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/535-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2017. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre