Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 678 napja lejárt

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Gazdálkodástudományi Intézet

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Előadások és gyakorlatok tartása pénzügy, számvitel szakterületeken. - Részvétel szakdolgozati és TDK témavezetőként a hallgatók képzésében. - Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel. - Részvétel az intézetben folyó oktatási és kutatási, TDK feladatokban. - Részvétel az intézetben folyó oktatásfejlesztő munkákban, jegyzetek, oktatási segédletek írása, szerkesztése. - Önálló kutatómunka végzése, szakcikkek publikálása magyar, illetve angol nyelvű folyóiratokban. - Közreműködés az intézet PR és beiskolázási tevékenységében. - Nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, fejlesztése. - A kutató és oktató munkájához kapcsolódóan pályázatok készítése és gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Szakirányú egyetemi végzettség.

        PhD doktori fokozat, társadalomtudományok területén a gazdálkodás- és szervezéstudományokban.

        legalább 8 éves felsőoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,

        doktori fokozat (PhD) fokozat szerzésétől számított legalább három év szakmai gyakorlat,

        magyar vagy idegen nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló önálló, vagy társszerzőkkel megírt publikációk és/vagy önállóan, vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián megtartott előadás(ok),

        az oktatott tantárgyakból előadások tartása, vizsgáztatás, szükség esetén vizsgabizottság vezetése és megbízás alapján részvétel a záróvizsga bizottságban,

        szakdolgozatok vezetésében való részvétel, mentortanári funkciók ellátása,

        aktív részvétel az egyetemi, az intézeti, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben és szakmai rendezvényeken,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának megnevezését, besorolására vonatkozó adatait.

        Részletes szakmai önéletrajz: szakmai, illetőleg oktatói tudományos munkáját és annak eredményeit, jelentősebb tanulmányútjait, konferenciákon való részvételeinek felsorolását, jövőre vonatkozó terveit.

        Publikációinak listája.

        A pályázathoz mellékelni kell az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát, külső pályázó esetén a felsorolt dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatát.

        Külső jelentkező esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult személyek, testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a +36/599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/532-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/532-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2017. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre