Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 500 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Pszichológia és Gyógypedagógia Tanszékre

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. utca 1-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszékhez tartozó tárgyak oktatása. Kutatói- és publikációs tevékenység az adott szakterületen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        alkalmasság lektorálási feladatok ellátására

        egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        képesség idegen nyelvű előadás tartására

        saját kutatásait dokumentáló publikációk, saját vagy társszerzőkkel írt jegyzet, szakkönyv, oktatási segédanyag, illetve jelentős műszaki, művészeti alkotás

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        tudományos fokozat a pszichológia területén

        alkalmasság a hallgatók és a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, segítésére, egyéb vezetői feladatok ellátására (kutatási projekt, bizottsági elnök, oktatási egység vezetése stb.)

        igazoltan elismert oktatói, kutatói vagy kiemelkedő alkotói szakmai gyakorlati tevékenység

        büntetlen előélet

        pszichológus képzettség

        képesség a képzést meghatározó szakmai feladatok ellátására (curriculum tervezése)

        magas színvonalú ismeretek az oktatott tárgyból, megfelelő ismeretek a kapcsolódó tudományterületekről

        cselekvőképesség

        szakképzettségének megfelelő szakmai vagy felsőoktatási gyakorlat

        aktív részvétel a szakmai közéletben, képesség önálló oktatási és tudományos kapcsolatok szervezésére

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tapasztalat a fejlődéslélektan oktatásban és kutatásban, különös tekintettel a kora gyermekkori életszakaszra.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai/művészeti díjait, idegen nyelv tudását, szakmai/művészeti tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos/művészeti életben való részvételét

        fényképes szakmai önéletrajz

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        saját névre felbélyegzett olyan méretű boríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (az eredeti okiratokat az alkalmazást megelőzően az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (GYFK Dékáni Hivatal 4220 Hajdúböszörmény Désány I. u.1-9., . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1019-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1019-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályok a pályáztatásról és egyéb foglalkoztatási szabályokról című egyetemi szabályzat szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2017. június 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre