Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fogorvostudományi Kar
Parodontológiai Tanszék

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő főiskolai docens feladata a Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Tanszék által gondozott tantárgyak előadásainak és gyakorlatainak tartása. A feladatkörébe tartozik a dentálhigiénikus BSc képzés Fogorvostudományi Karon végzett feladatainak felügyelete, irányítása, a dentálhigiénikus szakirány-felelősi tevékenység ellátása. Az oktatáshoz kötődő alapfeladata a Parodontológia tantárgycsoport, Infekciókontroll a fogászatban tantárgy, a Parodontológia dentálhigiénikusoknak és a Dentálhigiénikusi propedeutika tantárgyakhoz kapcsolódó jegyzetek/segédletek készítése, az oktatást segítő módszerek és eszközök fejlesztése, a tantárgyi vizsgák szervezése és lebonyolítása, a szakdolgozatot és TDK dolgozatot készítő hallgatók tevékenységének irányítása, konzulensi feladatok ellátása, valamint a tehetséggondozásban való részvétel. További feladata a hozzá beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítása, a művelt kutatási területén elért eredményeinek publikálása, valamint együttműködés hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel és kutatási intézetekkel. Feladatkörébe tartozik a szakgyakornokok szakvizsgára való felkészítése, tutori feladatok ellátása, részvétel a szakképzési grémium munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, A pályázónak rendelkeznie kell fogorvosdoktori végzettséggel, parodontológia, valamint konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával klinikai orvostudományok területén szerzett PhD-fokozattal, legalább 10 éves felsőoktatási szakmai gyakorlattal, igazoltan elismert tudományos kutatási és tudományos tevékenységgel, valamint legalább egy idegen nyelvből középszintű nyelvtudással.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        8. nyilatkozatot arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány mindenben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, 9. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        A pályázathoz mellékelni kell: 1. rektornak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, 2. a rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot, (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/) 3. részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi szakmai, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetésével 4. teljes publikációs és hivatkozási jegyzéket,

        5. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát (külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány esetében legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolata, külföldi tudományos fokozat esetén annak honosítását igazoló irat másolata is csatolandó)

        6. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 7. minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-76/2017. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-76/2017., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített, a főiskolai docensi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek. A pályázatot 2017. augusztus 23-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt egy elektronikus példányban (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón). megjelentetésre. Kérjük a borítékon és a pályázaton feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-76/2017. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ munkatársaitól kérhető a (62) 544-008-as vagy (62) 544-007-es telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre