Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 1153 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Kar Vonós Tanszékére

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 22 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő főiskolai docens feladata a mélyhegedű főtárgy, szakmódszertan, hangszertechnika, valamint kamarazene oktatása a nappali tagozaton, valamint a tanszék oktatói és művészeti tevékenységében, továbbá a tanszékre háruló adminisztratív teendők ellátásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell okleveles mélyhegedűművész, szakközépiskolai mélyhegedűtanár szakképzettséget tanúsító egyetemi szintű diplomával, a) legalább öt éves szakmai gyakorlattal, b) doktori (DLA) fokozattal az előadóművészet területéről, c) magas színvonalú ismeretekkel az oktatott tantárgyból és megfelelő ismeretekkel a kapcsoló tudományterületekről, d) igazoltan elismert oktató vagy kiemelkedő szakmai – gyakorlati tevékenységgel, e) saját művészeti tevékenységének dokumentációjával. Képesnek és alkalmasnak kell lennie f) színvonalas előadások és gyakorlatok rendszeres tartására, g) a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és művészeti munkájának irányítására. A pályázathoz mellékelni kell: – pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – a rektori hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/, – részletes szakmai önéletrajzot, – teljes publikációs jegyzéket, valamint a művészeti tevékenységének ismertetését, – végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát (ha a pályázó külföldön szerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezik, annak elismeréséről vagy honosításáról szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, – minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatósága nyújt, a 62/544-008-as vagy 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-167/2014. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-167/2014., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

§         Személyesen: a Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - Egyetemi Faliújság - 2014. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2015. január 20-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged Dugonics tér 13.) az SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára 1 eredeti és 5 papíralapú másolati példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged-hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.20.
Egyéb hasonló állások Önnek
Műszaki Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a "Köz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád