Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 1271 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a DE Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszékre

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tárgyfelelősi feladatok ellátása: Gyártástechnológia I., II. és III. tárgyakból, Általános Géptan gyakorlatok tartása nappali tagozaton. Iparral való kapcsolattartás. Szakdolgozatok, TDK dolgozatok konzulensi feladatainak ellátása. Tudományos kutatás csigahajtások kutatása tématerületen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         tudományos fokozat,

§         szakképzettségének megfelelő szakmai vagy felsőoktatási gyakorlat, igazoltan elismert oktatói, kutatói vagy kiemelkedő alkotói szakmai gyakorlati tevékenység,

§         magas színvonalú ismeretek az oktatott tárgyból, megfelelő ismeretek a kapcsolódó tudományterületekről,

§         saját kutatásait dokumentáló publikációk, saját vagy társszerzőkkel írt jegyzet, szakkönyv, oktatási segédanyag, illetve jelentős műszaki alkotás,

§         alkalmasság lektorálási feladatok ellátására, képesség a képzést meghatározó szakmai feladatok ellátására,

§         alkalmasság a hallgatók és a tanársegédek, tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, segítésére, egyéb vezetői feladatok ellátására,

§         képesség idegen nyelvű előadások tartására, angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

§         aktív részvétel a szakmai közéletben, képesség önálló oktatási és tudományos kapcsolatok szervezésére.

§         büntetlen előélet,

§         cselekvőképesség,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét,

§         szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolatát (belső pályázó esetén az okiratok hitelességét az Egyetem Főtitkára igazolhatja), valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs listát,

§         nyilatkozatot arról, hogy a publikációit és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe, MTMT azonosító megadása

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktató-kutató tevékenységét, annak eredményeit, jelentősebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, továbbá a munkájára vonatkozó jövőbeni terveit,

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,

§         A pályázatot 2 példányban kérjük beadni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4. Dékáni Hivatal. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/2750-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/2750-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

"A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" egyetemi szabályzat és a karra vonatkozó szabályzatok alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2014. december 20.

§         www.eng.unideb.hu - 2014. december 20.

§         www.nki.gov.hu - 2014. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre