Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 1182 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Zeneművészeti Karra

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A zenetörténet, zenetörténet-népzene, zenetörténet-zeneirodalom, zenei ismeretterjesztés, dalirodalom szaktárgyak tanítása, szakdolgozatok témavezetése és elbírálása, aktív részvétel az intézmény tudományos és művészeti életében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, zeneművészeti egyetemen szerzett szakirányú végzettség,

§         Felhasználói szintű informatikai ismeretek, hallgatói nyilvántartási rendszer ismerete,

§         egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         szakképzettségének megfelelő szakmai vagy felsőoktatási gyakorlat

§         igazoltan elismert oktatói, kutatói vagy kiemelkedő alkotói szakmai gyakorlati tevékenység

§         magas szinvonalú ismeretek az oktatott tárgyból (tárgyakból), megfelelő ismeretek a kapcsolódó tudományterületekről

§         saját kutatásait dokumentáló publikációk, saját vagy társszerzőkkel írt jegyzet, szakkönyv, oktatási segédanyag, illetve jelentős művészeti alkotás

§         alkalmasság lektorálási feladatok ellátására

§         képesség a képzést meghatározó szakmai feladatok ellátására (curriculum tervezése)

§         alkalmasság a hallgatók és a tanársegédek tanulmányi és tudományos, művészi munkájának irányítására, segítésére, szemináriumok és gyakorlatok vezetésére, egyéb vezetői feladatok ellátására (kutatási projekt, bizottsági elnök, oktatási egység vezetése stb.)

§         képesség idegen nyelvű előadások tartására

§         aktív részvétel a szakmai közéletben, képesség önálló oktatási és tudományos kapcsolatok szervezésére

§         a művelendő zenepedagógiai terület egy-egy témájának nemzetközi eredményeit is magában foglaló ismerete

§         magas színvonalú előadói képesség

§         országosan ismert és elismert művészi vagy zenetudományi tevékenység

§         a fiatal munkatársak szakmai irányítása

§         oktatási-nevelési feladatok folyamatos ellátása, speciális kollégiumok tartása

§         irányító, szervező szinten részvétel a város, a régió zenepedagógiai közéletében, a művészi életben

§         képesség szakmai továbbképzések vagy mesterkurzusok tartására

§         országosan értékelhető művészeti és elméleti pedagógiai munkásság

§         tudományos fokozat (Ph.D vagy DLA)

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, oktatói, tudományos tevékenységét, szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, terveit, illetve azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatát

§         szakmai önéletrajzot

§         publikációs jegyzéket

§         külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatot 2 példányban kérjük beadni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4010 Debrecen, Pf.: 49. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/188-6/2015 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/188-6/2015, valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens .

§         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 82. Dékáni Hivatal .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A "Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzat szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2015. január 26.

§         www.nki.gov.hu - 2015. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.27.