Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 931 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Szociálpedagógiai és Neveléstudományi Intézet Pszichológia és Gyógypedagógia Tanszékre

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszékhez tartozó tárgyak oktatása. Kutatói és publikációs tevékenység az adott szakterületen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, pszichológus-pszichológia szakos tanári diploma,

§         tudományos fokozat a pszichológia területén

§         egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         szakképzettségének megfelelő szakmai vagy felsőoktatási gyakorlat

§         igazoltan elismert oktatói, kutatói vagy kiemelkedő alkotói szakmai gyakorlati tevékenység

§         magas színvonalú ismeretek az oktatott tárgyból (tárgyakból), megfelelő ismeretek a kapcsolódó tudományterületekről

§         saját kutatásait dokumentáló publikációk, saját vagy társszerzőkkel írt jegyzet, szakkönyv, oktatási segédanyag

§         alkalmasság lektorálási feladatok ellátására

§         képesség a képzést meghatározó szakmai feladatok ellátására (curriculum tervezése)

§         alkalmasság a hallgatók és a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, segítésére, egyéb vezetői feladatok ellátására (kutatási projekt, bizottsági elnök, oktatási egység vezetése stb.)

§         képesség idegen nyelvű előadások tartására

§         aktív részvétel a szakmai közéletben, képesség önálló oktatási és tudományos kapcsolatok szervezésére

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okirat hitelesített másolatait

§         fényképes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza a szakmai díjait, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

§         publikációs jegyzéket

§         külső pályázó esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

§         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszborítékot, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9. (Dékáni Hivatal). ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/744-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/744-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens .

§         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9. (GYFK Dékáni Hivatal). .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A "Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzat alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2015. április 1.

§         www.degyfk.hu - 2015. április 1.

§         www.nki.gov.hu - 2015. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Egyéb hasonló állások Önnek
Jogi előadó

Dr Dégi Ügyvédi Iroda

Debreceni ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cég ...
Debrecen, Hajdú-Bihar