Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 1039 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézetébe

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7., 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő főiskolai docens feladata a Folyamatmérnöki Intézet által gondozott alap- és mesterszintű, művelettan, transzportfolyamatok illetve környezetgazdálkodás tématerületekhez tartozó tantárgyak előadásainak és gyakorlatainak tartása nappali és levelező tagozaton. Az oktatáshoz kötődő alapfeladata a tantárgyakhoz kapcsolódó jegyzetek/segédletek készítése, az oktatást segítő módszerek és eszközök fejlesztése, a tantárgyi vizsgák szervezése és lebonyolítása, a szakdolgozatot és TDK dolgozatot készítő hallgatók tevékenységének irányítása, konzulensi feladatok ellátása. További feladata a hozzá beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítása, a művelt kutatási területén elért eredményeinek publikálása, valamint együttműködés hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel és kutatási intézetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöki végzettséggel, környezettudományok területén szerzett tudományos fokozattal, legalább 5 éves felsőoktatási szakmai gyakorlattal, igazoltan elismert tudományos tevékenységgel, valamint angol nyelvből legalább középfokú, komplex nyelvvizsgával. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább főiskolai szintű élelmiszertechnológus mérnöki vagy élelmiszermérnöki végzettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: - a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,

§         - a rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot, (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/) - részletes szakmai önéletrajzot,

§         - teljes publikációs és hivatkozási jegyzéket,

§         - végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát (külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány esetében legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolata, külföldi tudományos fokozat esetén annak honosítását igazoló irat másolata is csatolandó)

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékeny-ségtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         - minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szem-pontjából fontosnak tart,

§         - nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat mindenben megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal,

§         - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as vagy 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-39/2015. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-39/2015., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE Egyetemi Faliújságja (http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag) - 2015. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Köve-telményrendszerében rögzített, a főiskolai docensi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban, valamint egy digitális példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A digitális példányt PDF fájlban, CD ROM vagy DVD ROM adathordozón kérjük benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged-hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.20.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom