Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 1165 napja lejárt

Szolnoki Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Főiskola
Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakterülethez kapcsolódó tantárgyak, elsősorban gépészeti, műszaki, mechatronikai jellegű tárgyak oktatása és a kapcsolatos tudományos kutatómunka végzése, szakfelelősi és tantárgyfelelősi feladatok ellátása, gyakorlati foglalkozások vezetése, új tárgyak kidolgozása, szakdolgozatok, témavezetése, az intézményi kutatási projektekben való részvétel. A hallgatók tanulmányi és a fiatal oktatók szakmai és tudományos munkájának irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§         büntetlen előélet,

§         a gépészeti tudományok területén szerzett PhD fokozat,

§         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismerete,

§         legalább nyolcéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlat,

§         szakmai-közéleti tapasztalatok, kapcsolatrendszer,

§         a magasabb szintű oktatási-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képessége,

§         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismerete,

§         rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerint B2 szintű nyelvvizsgával,

§         színvonalas előadói készség, beleértve az előadások tartalmának kialakítását és logikai, módszertani felépítését,

§         a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képessége,

§         rendelkezik önálló eredményeket is tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál,

§         alkalmasság a szakterületéhez kapcsolódó tantárgyak oktatására és tudományos kutatómunka végzésére.

§         elsősorban gépészmérnöki vagy mechatronikai mérnöki diploma,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A szakterületéhez kapcsolódó tantárgyak témakörében szerzett gyakorlati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes életrajz szakmai önéletrajz,

§         publikációs listát és a konferenciákon megtartott előadások jegyzékét,

§         az iskolai végzettséget, a szakképzettséget, tudományos fokozatot és a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

§         idegen nyelvű dokumentumok esetén azok hiteles fordítása,

§         szükség esetén az egyes végzettségi, nyelvvizsga szintek hazai rendszernek való megfeleltetésének igazolása,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Főiskolával,

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czifra György tanszékvezető nyújt, a 06-20-564-4460 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2015. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2015., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Intézményi Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szolf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre