Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai docens


  • A hirdetés 1045 napja lejárt

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyi programok és tematikák kidolgozása és azok folyamatos fejlesztése a mikrobiológia, biotechnológia tantárgyakban; Előadások rendszeres tartása, szükség esetén gyakorlatok vezetése, részvétel a képzésben; Rendszeres vizsgáztatás, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenőrzése, az oktatói utánpótlás nevelése; Tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, diplomadolgozatot készítő hallgatók munkájának irányítása; Tevékeny részvétel az egyetemi, kari közéletben; Önálló tudományos munka, publikációs tevékenység végzése; Rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó gyakorlattal; Előadások tartása szakmai tanácskozásokon, tudományos konferenciákon; Megbízás alapján részvétel a záróvizsgák és a felvételi vizsgák lebonyolításában; Egy világnyelvből C típusú középfokú nyelvvizsga birtokában szakcikkek olvasása, feldolgozása, idegen nyelvű szakmai társalgás folytatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, okleveles biológus, biológus-közgazdász,

§         Doktori fokozat megléte, biológiatudomány tudományterületen,

§         Egy világnyelvből C típusú középfokú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

§         Képesség idegen nyelven történő előadás megtartására,

§         Az Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint előírt legalább hat éves felsőoktatási oktatói tapasztalat,

§         Legalább magyar nyelven megjelent saját kutatásokat dokumentáló önállóan vagy társszerzővel megírt publikáció(k) és/vagy önállóan, vagy társszerzővel megtartott hazai tudományos konferencián tartott előadás(ok), továbbá felsőoktatási jegyzet vagy jegyzetrészlet, ill. tankönyv vagy tankönyvrészlet,

§         Alkalmasság a hallgatók, továbbá a beosztott oktatók tanulmányi-, illetve tudományos munkájának irányítására,

§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség,

§         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         További középfokú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai-tudományos tevékenységét kifejtő részletes önéletrajz,

§         Hazai és külföldi referenciák másolatai,

§         Publikációs és hivatkozási jegyzék,

§         Szakirodalmi tevékenység és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke,

§         Idegen nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás témája, témavázlata, és a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy mely idegen nyelvből tartja meg az előadását, (habilitált jelölt mentesül az előadások megtartása alól)

§         Az iskolai végzettséget, a további végzettségeket, szakképzettséget, a nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatai,

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         A kar dékáni hivatalától beszerezhető adatlap a tudományos tevékenységről, ill. személyi adatlap,

§         Három hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez az okiratok eredeti példányát kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bíró Tibor dékán nyújt, a (66) 312-774 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/288-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/288-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

és

§         Elektronikus úton Birkásné Uhrin Beáta részére a birkasne.uhrin.beata@gk.szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint. A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően dönt, melynek eredményéről a pályázók levélben kapnak tájékoztatást. A sikertelen pályázatok iratanyagait – amennyiben a pályázó 90 napon nem veszi át – megsemmisítjük. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a kiíró fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapja - 2015. május 19.

§         Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar honlapja - 2015. május 19.

§         Kari Hirdetőtábla - 2015. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• A szabályszerűen összeállított pályázatot öt példányban a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar dékánjának kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.). • A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást Dr. Bíró Tibor dékán ad a (66) 312-774 -es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/allaspalyazatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.20.