Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai tanár


  • A hirdetés 1036 napja lejárt

Budapesti Gazdasági Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Főiskola
Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet Szaknyelvi és Kommunikációs Intézeti Osztály (GKZ)

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 18/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A BGF Foglalkoztatási követelményrendszerében a főiskolai tanárokra meghatározott feladatok ellátása, így különösen előadások tartása és szemináriumok vezetése, az alapképzésben: Üzleti kommunikáció, Tanulásmódszertan, Kutatásmódszertan, Nemzetközi vállalkozások, Nemzetközi vállalatok menedzsmentje tantárgyak oktatása, továbbá a pedagógiai és nyelvpedagógiai kérdéskör, valamint az oktatásmódszertan és oktatásmenedzsment kutatása, oktatásszervezés, önálló tudományos munka, publikálás, tananyag írás, oktatási segédanyagok készítése, vizsgaanyagok összeállítása, tudományos diákkörben részt vevő hallgatók munkájának segítése, továbbképzések, pályázati feladatok ellátása. A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§         büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

§         MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,

§         doktori vagy azzal egyenértékű fokozat,

§         legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat,

§         követelmény szakterületének – előadói témáinak – széleskörű és mélyreható ismeretének publikációkkal, tanulmányokkal történő igazolása, saját tudományterületén nemzetközi minősített publikáció megléte,

§         színvonalas előadói felkészültség, értékelhető, a hallgatók által is minősített felsőoktatási előadói gyakorlat,

§         legalább két idegen nyelv előadói készségű ismerete, idegen nyelvű katedra képesség igazolása,

§         önálló tananyag-készítési képesség, saját tananyagok, tankönyvek,

§         irányító és elemző készség,

§         alkalmasság a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,

§         a tudományos vezetésre való alkalmasság,

§         a kutatások irányítására való képesség projektek mentén történő megjelenítése,

§         felhasználói szintű számítógép ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         konferenciák szervezésében szerzett tapasztalat,

§         kutatóműhely irányításában szerzett jártasság,

§         hazai és európai uniós projektek megvalósításában szerzett tapasztalat,

§         hosszabb felsőoktatási gyakorlat,

§         a Budapesti Gazdasági Főiskolával fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázati kérelem, szakmai önéletrajz,

§         oktatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetése,

§         feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése,

§         publikációs jegyzék (lehetőleg a Magyar Tudományos Művek Tára /MTMT/ szerint állítandó össze),

§         a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról a Főiskola jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

§         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a Főiskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Főiskola címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/00996/2015 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Főiskola címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/00996/2015, valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

és

§         Elektronikus úton Dr. Rigó Attila részére a allaspalyazat@bgf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Főiskola Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         BGF honlap - 2015. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyomtatott változatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani a megadott határidőn belül a megadott címre. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) (megengedett méret legfeljebb 20 MB; a pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/08iratmintak oldalról tölthető le).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bgf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre