Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai tanár


  • A hirdetés 848 napja lejárt

Szolnoki Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Főiskola
Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti Sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, továbbá a fiatal oktatók és kutatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítása. A Szolnoki Főiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében meghatározott feladatok. Az oktatói és kutató tevékenységnek, a hazai és nemzetközi kereskedelemre, a marketing tudományokra és azzal határterületet jelentő szakterületekre kell kiterjednie.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Egyetemi végzettség vagy mesterfokozat

§         PhD fokozat, társadalomtudományok tudományterületen gazdálkodás- és szervezés tudományágban, vagy ezzel egyenértékű tudományos fokozat

§         legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalat,

§         legalább 4 év főiskolai vagy egyetemi docensi munkakörben szerzett gyakorlat,

§         tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismeret,

§         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismerete,

§         oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalat,

§         a tudományszervezési tapasztalat

§         kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenység, elismertség és kapcsolatok,

§         szakmai és emberi tekintély, kiemelkedő vezetési- szervezési képesség

§         rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű (közép) nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával, továbbá alkalmas idegen nyelven előadást tartani, alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja

§         rendelkezik, szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel,

§         rendelkezik szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységgel és jelentős, önálló kutatási eredményekkel, amelyek folyamatosan publikál

§         büntetlen előélet és cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz,

§         a publikációs lista és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke

§         az iskolai végzettségeket, szakképzettséget és tudományos fokozatot és / vagy a habilitációt igazoló oklevelek és bizonyítványok hitelesített másolata,

§         idegen nyelvű dokumentumok esetén azok hiteles fordítása,

§         szükség szerint az egyes végzettségi-, nyelvvizsgaszintek hazai rendszernek való megfeleltetésének igazolása,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Főiskolával,

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Máté Zoltán főiskolai tanár, tanszékvezető nyújt, a 56/510-300/5719 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok , Tiszaligeti Sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016, valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Intézmény Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak alapján, valamint a főiskolai tanári munkakör betöltésére, illetve kinevezésére az Nftv. 25-31. §-ai, a 64. § (2) bekezdés c) pontja az irányadó. A munkakör létesítője a felsőoktatási intézmény. A foglalkoztatás feltétele a főiskolai tanári munkaköri cím megszerzése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.szolf.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre