Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai tanár


  • A hirdetés 848 napja lejárt

Szolnoki Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Főiskola
Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti Sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A társadalomtudományok, azon belül a gazdálkodás- és szervezéstudományok (menedzsment, vállalatgazdaságtan) területéhez kapcsolódó oktatási feladatok, előadások, szemináriumok, szakkollégiumi kurzusok vezetése, magyar és angol nyelven. A menedzsmenti területhez kapcsolódó kutatások vezetése, valamint az intézményi közéletben a tudományos eredmények elterjesztésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         büntetlen előélet és cselekvőképesség,

§         egyetemi oklevél vagy mesterfokozat

§         tudományos fokozat a gazdálkodás – és szervezéstudományok tudományterületen

§         legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalat

§         legalább négy év főiskolai vagy egyetemi docensi munkakörben szerzett gyakorlat

§         tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismerete

§         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismerete

§         oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalat

§         tudományszervezési tapasztalat

§         kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenység, elismertség és kapcsolatok,

§         rendelkezik szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetési-szervezési képességekkel

§         rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával, továbbá alkalmas idegen nyelven előadást tartani. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja

§         rendelkezik szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel

§         képes a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkáját irányítani

§         szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységet végez, jelentős, önálló kutatási eredményei vannak, amelyeket folyamatosan publikál

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         angol nyelvű oktatási tapasztalat

§         oktatási, kutatási témájú pályázatokban való részvétel

§         tehetséggondozási, szakkollégiumi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajzot

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Főiskolával

§         a tudományos fokozat igazolását

§         a tudományos munkák jegyzékét az MTMT adatbázist alapul véve

§         a végzettséget, a képesítéseket, a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lakatos Vilmos nyújt, a 56/510-300/5757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti Sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2016, valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Intézmény Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak alapján, valamint a főiskolai tanári munkakör betöltésére, illetve kinevezésére az Nftv. 25-31. §-ai, a 64. § (2) bekezdés c) pontja az irányadó. A munkakör létesítője a felsőoktatási intézmény. A foglalkoztatás feltétele a főiskolai tanári munkaköri cím megszerzése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.szolf.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.19.
Iratkozzon fel állásértesítőre