Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai tanár


  • A hirdetés 821 napja lejárt

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Vizuális Kultúra Intézet

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése, az oktatott grafikai tantárgyakból (Alkotás I-VIII; Rajz stúdium I-IV; Alakrajz I-II, Képalkotás I-V) előadások, szemináriumok tartása, a Kortárs magyar festészet tantárgy, levelező képzésben a Művészettörténet II-III tantárgyak oktatása, vizsgakövetelmények meghatározása, vizsgáztatás, grafikai műhely vezetése részvétel az intézet és az Egyetem oktatásfejlesztési és közéleti munkájában, részvétel szakdolgozati és TDK témavezetőként a hallgatók képzésében,  megbízás alapján részvétel a záróvizsgák, felvételi vizsgák lebonyolításában, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, részvétel az intézetben folyó oktatási és kutatási feladatokban, részvétel az intézetben folyó oktatásfejlesztő munkákban, jegyzetek, oktatási segédletek írása, szerkesztése,  önálló művészi alkotó tevékenység, kutatómunka végzése, szakcikkek publikálása, nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, fejlesztése, aktív részvétel a hazai és nemzetközi művészeti életben, az intézmény és az intézet jövője szempontjából meghatározó szerepet játszó osztatlan tanárképzés meghatározó tantárgyának (Alkotás I-VIII.) oktatása, az osztatlan tanárképzés módszertanának folyamatos felügyelete, korrigálása,  művészettörténeti adatbázis létrehozása, annak fejlesztése és gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Legalább tíz év felsőoktatási oktatói tapasztalat.

§         A doktori fokozat szerzésétől számított legalább öt év szakmai gyakorlat.

§         Szakirányú egyetemi végzettség.

§         Doktori fokozat.

§         Alkalmasnak kell lennie hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson.

§         A jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintű ismerete, és ennek alap- és mesterszakon történő előadására való képessége.

§         Színvonalas szakirányú tudományos publikációs tevékenység.

§         Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer.

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra.

§         A pályázó részletes szakmai önéletrajzát, publikációs tevékenységének ismertetését.

§         Egyetemi, doktori oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat másolatát.

§         Nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

§         Külső pályázó esetén fenti okiratok közjegyző által hitelesített másolatát.

§         Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

§         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

§         Külső pályázó esetén saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

§         A pályázatot két eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a 42/599-400-2064 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/10-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/10-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-ének rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nye.hu - 2016. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.04.
Hasonló állások
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...