Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai tanár


  • A hirdetés 994 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Tanítóképző szakcsoport

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Hattyas sor 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő főiskolai tanár feladata: az Intézet által gondozott tanító- és óvóképzésben, az osztatlan tanárképzésben, a szakirányú továbbképzési szakokban és a pedagógus szakvizsgaprogramokban a magyar nyelvi és irodalmi (pl. gyermekirodalmi, irodalomelméleti és -történeti, módszertani) tárgyak, valamint az ezekhez tartozó kutatáselmélet és kutatásmódszertan oktatása. Tananyagfejlesztés, szakirány-felelősi, tantárgyfelelősi feladatok, valamint intézeti képzések akkreditációs folyamatában irányító, összefogó feladatok ellátása, az Intézet hazai és nemzetközi kapcsolataiban, pályázatírásban, az intézeti tudományos kutatómunkában való részvétel, témavezetés (szakdolgozat, TDK-dolgozat), az Intézet képviselete kari szintű bizottságokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi szintű, magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomával, PhD-fokozattal, habilitációval, legalább 8 éves szakmai gyakorlattal és megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 5 éves közoktatási és vezetői tapasztalat. ,

§         A pályázathoz mellékelni kell: (1) tartalomjegyzéket;

§         (2) az SZTE rektorának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, valamint összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

§         (3) rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/); (4) részletes szakmai önéletrajzot;

§         (5) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu); (6) publikációinak, műszaki, művészi, feltalálói stb. alkotásainak teljes jegyzékét a közlemények megjelenési nyelvén, külön kiemelve a tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt / művet / alkotást, nem írásos alkotások értékelhető részletezésű dokumentációját;

§         (7) hivatkozási jegyzéket; (8) esetlegesen kiegészítve a jegyzéket és a hivatkozási adatokat bemutató saját honlap elérhetőségével;

§         (9) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: 1. egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), 2. egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele), 3. szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat, 4. tudományos fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza honosított tudományos fokozat), 5. habilitációs oklevél, 6. és nyelvvizsga bizonyítvány;

§         (10) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; (11) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

§         (12) nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal; (13) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ nyújt, a 62/544-007 és 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-31/2016. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-31/2016., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

§         Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2016. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a főiskolai tanár alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2016. március 21-ig a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti, 7 másolati példányban, valamint 1 példányt elektronikus formában (CD-ROM vagy DVD-ROM). Az elektronikus példányt PDF vagy Word 1997-2003 verziójú DOC fájlba szerkesztve kell elkészíteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre