Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai tanár


  • A hirdetés 661 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet Társadalomtudományi nem önálló Tanszékre

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános feladatok: a hallgatók, doktori képzésben részt vevők, tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése. Idegen nyelvű előadások tartása. Speciális feladatok: részvétel a Társadalomtudományi nem önálló Tanszék által gondozott tantárgyak oktatásában, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, önálló kutatás tervezése, szervezése, oktatási és tudományos kapcsolatok szervezése, folyamatos tananyagfejlesztő tevékenység, curriculum fejlesztés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        doktori fokozat

        egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        oktató, tudományos vagy szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a tanársegédek, a doktori képzésben részt vevők tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, az utánpótlás nevelésre

        folyamatos publikálás, jegyzet-, szakkönyv írása

        önálló kutatás tervezése, szervezése

        oktatási és tudományos kapcsolatok szervezése

        folyamatos tananyagfejlesztő tevékenység, új tantárgyak kialakításának és bevezetésének képessége

        szakértői, lektori tevékenység

        képesség a képzést meghatározó szakmai feladatok magas színvonalú ellátására (curriculum fejlesztés, nemzetközi szakmai projektvezetés, szakalapítások)

        képesség idegen nyelven is előadás tartására, szakmai vitára

        a Ph.D megszerzése óta szakterületén folyamatosan végzett hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott tudományos tevékenység, önálló tudományos támogatás

        alkalmasság Ph.D témavezetésre, kurzusok tartásra

        legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat

        habilitált oktató esetén az oktatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges

        szakterületének magas szintű nemzetközi ismerete, új eredmények létrehozására és bemutatására való képesség, hazai és nemzetközi szakmai körökben való ismertség és elismertség

        hazai és nemzetközi szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociológia, szociálpolitika területén szerzett diploma

        felsőoktatás területén szerzett vezetői tapasztalat

        Doktori iskolában oktatói tevékenység

        képesség akkreditációs anyagok, szakindítási folyamatok önálló koordinálására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, terveit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatai (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf: 400. Rektori Hivatal, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/78/2017. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/78/2017., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu, www.foh.unideb.hu - 2017. január 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.17.
Iratkozzon fel állásértesítőre