Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai tanár


  • A hirdetés 686 napja lejárt

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Műszaki és Agrártudományi Intézet

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Tantárgyfelelősként előadások tartása, szemináriumok és gyakorlatok vezetése a mezőgazdasági mérnöki alapszak és a mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak képzésben Állattan és állatélettan, Mezőgazdasági állattan, Mezőgazdasági mikrobiológia és Környezet-egészségtan, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapszak, gépészmérnöki alapszak és közlekedésmérnöki alapszak képzésekben Kémia és Műszaki kémia tárgyakból, valamint a környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzés keretén belül Környezet- és vízanalitika, Vízvédelem, szennyvíztisztítás, Környezet és vízvédelmi monitoring tárgyakból,  részvétel a szakdolgozati és TDK munkák témavezetőjeként a hallgatók képzésében,  aktív részvétel a tanszéken folyó oktatási, valamint kutatás-fejlesztési tevékenységekben, és azok koordinálásában,  részvétel a tanszéken folyó oktatásfejlesztő munkákban, jegyzetek összeállításában,  részvétel hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon,  részvétel hazai tudományos konferenciák szervezésében, tudományos kiadványok szerkesztésében,  részvétel az intézmény és a régió szakmai testületeiben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Legalább tíz év felsőoktatási oktatói tapasztalat (habilitált oktató esetén e feltétel teljesítése nem szükséges).

        A doktori fokozat szerzésétől számított legalább öt év szakmai gyakorlat (habilitált oktató esetén e feltétel teljesítése nem szükséges).

        Szakirányú egyetemi végzettség.

        Doktori fokozat.

        Alkalmasnak kell lennie hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson.

        A jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintű ismerete, és ennek alap- és mesterszakon történő előadására való képessége.

        Színvonalas szakirányú tudományos publikációs tevékenység.

        Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az agrár-innováció és kutatás-fejlesztés területén kialakított szakmai kapcsolatrendszer.

        Uniós pályázati tapasztalat

        Részvétel a társegyetemeken működő doktori iskolák munkájában.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra.

        A pályázó által aláírt és dátummal ellátott részletes szakmai önéletrajza.

        Publikációs tevékenységének ismertetése.

        Egyetemi, doktori oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat másolata.

        Nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

        Külső pályázó esetén fenti okiratok közjegyző által hitelesített másolata.

        Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult személyek, testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Külső jelentkező esetén saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a benyújtott anyag visszaküldhető.

        A pályázatot postai úton 2 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a +36/599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/534-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/534-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-ének rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2017. február 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre